Ανακαίνηση επαγγελματικού χώρου στην περιοχή της Αθήνας. Χρήση γυψοσανίδας, θερμομόνωση, νέα χωρίσματα γραφείων.

Ανακαίνηση γραφείου σε Αθήνα

Ανακαίνηση γραφείου σε Αθήνα