Ανακαίνηση οικίας Νέα Ιωνία

 

Ανακαίνιση διώροφης οικίας σε Νέα Ιωνία Αττικής