Κατασκευή στέγης με εμποτισμένη ξυλεία

δοκάρια 8χ15 πέτσομα σκούρετο πάχους 1.3

θερμομόνωση DW 4cm

πηχάκι ροής νερού

καδρόνια 5χ5

κεραμίδια και διακοσμητικά ακροκεραμα.

Στέγη με εμποτισμένη ξυλεία