Κατασκευή τετράριχτης στέγης σε οικία

Τετράριχτη στέγη ξύλινη